Pages

Subscribe:

Friday, November 6, 2009

Asep Creation : Imam Ali Zainal Abdin Bin Husein Bin Ali Bin Abi Thalib Yang Ahli Sujud dan Selalu Berlinang Air Mata


Seorang sahabat Imam Ali pernah beberapa kali melihat sang Imam Sujud setelah selesai Tawaf begitu lama sekali dan berdiri dan ruku dan melakukan sujud dengan waktu yang lama,dan sahabat tersebut merasa penasaran dan ingin tahu apaa yang Beliau ucapkan dalam sujudnya.Dan sahabat tersebut mendekatinya dan kemudian terdengar kata-katanya:
"Ya Allah,hambaMu berada di pekaranganMu,Si miskin milikMu.DipekaranganMu Sipengemis,kepunyaanMu.DipekaranganMu Si Fakir yang membutuhkanMu.."

Berkata si sahabat :"Demi Allah,tidak pernah keberdoa'a dan memohon dengan kata-kata itu dalam setiap kesusahan melainkan Allah swt selalu meninggalkanku."
Pada suatu malam,ia dilihat oleh Tahwus al-Yamani sedang melakukan Shalat dan Thawaf sejak waktu Isya' sampai hampir waktu fajar.Kemudian Beliau menatap langit dan berdo'a:
"Ya Tuhanku,bintang-binyang dilangitMU telah mulai menghilaang.Mata hamba-hambaMu tertutup dalam lelap tidurnya.Namun pintu-pintuMu tetap terbuka bagi para pemohon dan aku datang Ya Allah,dengan harapan agar Kau berkenan mengampuni doa-dosaku,merahmati diriku,dan mempertemukan aku dengan Muhammad kakek buyutku dihari kiamat nanti.....
Dan Beliau pun menangis dan lalu berkata dengan suara yang merawankan hati:
"Tuhanku......,demi keperkasaan dan keagunganMu,sungguh tiada aku ingin menentangMu ketika aku berbuat dosa,Dan tiadalh aku meragukanMu ketika aku melanggar perintahMu,Dan bukannya aku tidak mengetahui akan hukumanMu ataupun menentang pembalasanMu,Tapi nafsuku sendirillah yang yang telah mengelabuiku Dan sifat kedermawananMulah yang selalu menutupi kesalahanku.....
Dan kini kulindungkan diriku kepadaMu dari azabMu.Maka siapakah gerangan selain Engkau yang mampu menyelamatkan diriku....? Dan dengan siapakah aku akan bergantung,jika Kau memutuskannya dariku.......?
Oh ......betapa kehinaanku kelak,saat berdiri dihadapanMu......Ketika orang-orang yang ringan dosa-dosanya dipersilahkan menuju surga......, sedangkan mereka yang berat diperintahkan berhenti.......
Apakah bersama-sama orang yang "ringan" aku 'kan melintasi jalan itu? ataukah bersama yang "berat" aku 'kan berhenti.......?
Tuhanku,Maha Suci Engkau......,dilanggar perintahMu seakan Kau tak melihat.Engkau begitu Pemurah dan Pemaaf seakan tak pernah orang bermaksiat padaMu...... Kau dekatkan diriMu kepada makhlukMu dengan kebaikan-kebaikanMu seakan Kau memerlukan sesuatu dar mereka....sedangkan Engkau wahai Tuhanku,sedemikian luas kekayaanMu hingga tidak pernah Kaubutuhkan sesuatu dari siapapun......"

Maka berkata sahabat Thawus:

"Kudekati ia dan kukatakan padanya: "Putra Rasulallah,mengapa anda sedemikian cemas dan Takut? sesungguhnya orang-orang seperti aku inilah yang melakukan seperti yang anda lakuka.Buaknya kami ini orang-orang yang selalu berbuat dosa! Sedangkan ayahmu adalah Husain bin Ali,dan kakek buyutmu Muhammad saw.?"
Ia menoleh kearahku dan berkata:

"Tidak wahai Thawus.Jangan sebut-sebut ayahku,dan..kakek buyutku. Sungguh Allah swt telah menciptakan Surga bagi siapa yang taat kepadaNya dan berbuat Ihsan,meskipun ia seorang budak hitam dari negeri Habsyi,dan Ia mencipta nerakabagi siapa yang bermaksiat kepadaNya,meski ia seorang pemuka Quraisy.Tidakkah kau dengar firman Allah;".....Apabila sangsakala telah ditiup,maka tiada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu,dan tiada pula mereka saling bertanya....
Demi Allah,tidak ada yang dapat memberi kelak pada hari kiamat kecuali amal kebajikan yang akan berada di depanmu dan menjadi petunjuk jalamu......"

Ya putra Rasulallah sungguh agung budi pekertimu,sungguh mulia akhlakmu.Ya Allah mudah-mudahan Shlawat dan salam dilimpahkan kepada Hambamu yang mulia ini dan dan kepada kelurganya dan kepada sahabat-sahabatnya,amien 3X

0 comments:

Post a Comment