Pages

Subscribe:

Wednesday, August 22, 2012

(Menuju Perjalanan ke Tempat Yang Abadi)Surga dan NerakaPerjalanan Menuju Tempat Yang Abadi

1.Alam Kubur.
Awal persinggahan menuju akkhirat.Ia merupakan lubang Mukmin.Ada siksa didalm kubur atas beberapa maksiat,seperti tidak membersihkan diri dari air kencing,mengadu domba,berkhianat,dusta,tidur melalaikan shalat,tidak membaca Al Qurán,berzina,homokseksual,riba,tidak membayar hutang dsbnya.
Yang dapat menyelamatkan dialam kubur adalah:amal shaleh yang ikhlas karena Allah,berlindung kepada Allah dari siksa kubur,Orang yg mati syahid.

2.Tiupan Sangkakala
Ialah sangkakala besar yang dikulum oleh Malaikat Israfil,menunggu kapan untuk ditiupnya,yaitu tiupan faza’ (kematian),maka hancurlah alam semesta.kemudian setelah empat puluh masa ditiuplah dengan tiupan ba’ts (kebangkitan) untuk menunggu putusannya masing-masing.

3.Hari Kebangkitan
Kemudian Allah menurunkan hujan,maka tumbuhlah jasad-jasad (dari sebiji pangkal tulang ekor) dan menjadi ciptaan baru yang tidak mati.Mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian.Mereka dapat melihat Malaikat dan jin,dibangkitkan sesuai amal perbuatan mereka.

4.Padang Mahsyar
Allah mengumpulkan semua makhluk untuk dihisab.Mereka semua dalam keadaan ketakutan seperti orang mabuk,pada hari yang agung masanya setara dengan lima ribu tahun.Seakan-akan dunia mereka hanyalah sesaat saja.Matahari menjadi dekat sejauh 1 mil.dan manusia tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka.
Pada hari itu terjadi perseteruan antara orang-orang yg lemah dan para pembesar mereka (ketika didunia).Orang kafir berseteru dengan sesamanya,dengan syetannya dan dengan anak buahnya,dan mereka saling melaknat.Orang yg zhalim menggigit kedua tangannya.Neraka jahannam pun didatangkan,ditarik dengan tujuh puluh ribi tali kekang,setiap tali kekang di tarik oleh tujuh puluh ribi malaikat.Adapun para pelaku maksiat,tidak membayar zakat,hartanya jadi lempengan api lalu mereka disetrika dengannya.Sedangkan orang-orang yang sombong dan angkuh,mereka dikumpulkan bagaikan semut.para pelanggar janji,penghianat dan perampas harta orang lain akan diungkap kejahatannya,dan pencuri akan dating dengan barang curiannya.Segala sesuatu yang tersembunyi akan ditampakkan.
 Adapun orang-orang yang bertaqwa,hal itu tidak menjadikan mereka takut,bahkan hal itu berlalu bagaikan Shalat Zhuhur.umat manusia pada hari mahsyar agar dibebaskan dari malapetaka yang hebat dan segera dihisab.
Adapun Syafaat Ámmah (umum) adalah bagi Nabi SAW dan selain beliau.seperti mengeluarkan orang-orang yg beriman dari neraka dan mengangkat derajat mereka.

5.Hisab (Perhitungan)
Manusia didapkan kepada Robb mereka dengan bersaf-saf.Kemudian diperlihatkan amal perbuatan mereka dan mereka dimintai pertanggung jawabannya.Begitu pula tentang umur,masa muda,harta benda,ilmu,janji,kenikmatan,pendengaran,penglihatan dan hati.Orang kafir akan dihisab didepan seluruh makhluk untuk mempermalukan mereka dan menegakan hujjah atas mereka;dan agar manusia,bumi,hari dan malam,harta benda,malaikat dan seluruh anggota badan menjadi saksi atas diri mereka,sehingga terbuktilah dosa-dosa mereka dan merekapun mengakuinya.
Sedang orang mukmin,Allah akan menghisabnya secara berduaan dengannya.Maka Allah akan memberitahukan kepadanya segala dosanya dan ia pun akan mengakuinya, sehingga ketika ia melihat dirinya pasti akan binasa,Allah SWT berfirman kepadanya: “Aku telah menutupi dosa-dosamu itu didunia,dan Aku mengampuninya pada hari ini”
Umat pertama kali di hisab adalah umat Muhammad dan amalan yang pertama kali dihisab adalah Shalat.Sedangkan hokum yg pertama kali diputuskan adalah perkara pertumpahan darah.

6.Catatan Amal
Kemudian catatan amal perbuatan manusia pun dibagiakan,maka mereka menerima sesuatu kitab yang: “Tidak meninggalkan sesuatu yang kecil dan tidak (pula) sesuatu besar,melainkan ia mencatat semuanya”.(QS.Al Kahfi:49) Orang mukmin menerimanya dengan tangan kanan,sedang orang kafir dan munafik menerimanya dengan tangan kiri dari belakang punggungnya.

7.Mizan (Neraca)
Kemudian amal perbuatan semua makhluk ditimbang untuk diberikan kepada mereka balasannya,dengan timbangan yang hakiki dan teliti sekali,neraca ini memiliki dua piringan,menjadi berat dengan amal-amal perbuatan yang sesuai dengan syariat dan ikhlas karena Allah.
Diantara yang memberatkan Neraca tersebut ucapan “Laa illaaha Illallah” (tidak ada tuhan yang hak selain Allah), akhlak yang baik,dan dzikir,seperti bacaan Al-hamdulillah,Subhanallah wa Bihamdihi Subhanallahil Adzim.
Umat manusia menerima putusan sesuai dengan kebaikan dan kejelekan mereka.

8.Haudh (Telaga)
Kemudian orang-orang mukmin mendatangi haudh (telaga) Siapa meminum darinya maka tidak akan pernah merasa haus selamanya.Setiap nabi mempunyai haudh (telaga),yang paling agung adalah haudh Nabi Muhammad SAW.Airnya lebih putih dari susu,lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak kasturi.Bejananya terbuat dari emas dan perak,dan jumlahnya seperti bilangan bintang.Panjangnya lebih jauh dari jarak antara Kota Ailah  Yordania dan Kota Aden di Setiap nabi mempunyai haudh (telaga),yang paling agung adalah haudh Nabi Muhammad SAW.Airnya lebih putih dari susu,lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak kasturi.Bejananya terbuat dari emas dan perak,dan jumlahnya seperti bilangan bintang.Panjangnya lebih jauh dari jarak antara Kota Ailah  Yordania dan Kota Aden di Yaman.Airnya mengalir dari Sungai Al-Kautsar.

9.Ujian Bagi Orang-Orang yang beriman
Pada hari akhir dipadang Mahsyar,orang-orang kafir mengikuti tuhan-tuhan yang mereka sembah,lalu menghantarkan mereka ke neraka secara berbondong-bondong seperti binatang ternak,diatas kaki-kaki mereka diatas wajah-wajah mereka.Tidak ada yg tersisa kecuali orang Mukmin dan orang munafik.Kemudian datanglah Allah kepada mereka dan berfirman: “Apakah yang kalian tunggu?”Mereka menjawab kami menunggu Rabb kami.”Maka mereka mengetahuinya ketika betisnya disingkap.lalu mereka bersimpuh sujud kecuali orang-orang munafik.Allah SWT berfirman: “Pada hari betis mereka disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud;maka mereka tidak kuasa.”(AL Qalam;42)
Lalu mereka mengikuti Rabb mereka,Dia emebentangkan Shirat (titian) untuk mereka lewati. Orang-orang mukmin pada saat itu diberi cahaya oleh-Nya.sedangkan cahaya orang-orang munafik dipadamkan.

10.Shirath (Titian)
Berupa jembatan yang terbentang diatas neraka jahanam untuk dilewati oleh orang-orang mukmin menuju surge. Nabi SAW menggambarkan bahwa shirath itu :
(Licin dan mengelincirkan,di sana terdapat kait-kait seperti duri Pohon Sa’dan,lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang) (HR.Muslim)
Ditempat inilah mereka orang-orang mukmin diberikan cahaya sesuai dengan amal perbuatan mereka.yang paling tinggi dari mereka besar cahayanya seperti gunung,dan yang paling rendah dari mereka cahayanya terdapat pada ujung jempol kakinya. Cahaya itu menyinari mereka sehingga mereka menyinari Shirath sesuai dengan amal perbuatan mereka.Ada orang mukmin yang melewati shirath itu secepat kedipan mata,ada yang secepat kilat,ada secepat angin,ada yang secepat burung,ada pula secepat kuda pilihan terbaik,dan secepat unta tunggangan.”Ada yang selamat tanpa cacat,ada yang tergores akan tetapi selamat,dan ada pula yang terjatuh kedalam neraka jahanam”. (Muttafak Alaih)
Adapun orang-orang munafik,mereka tidak mendapatkan cahaya,maka mereka pun kembali namun berdirilah pagar pemisah antara mereka dan orang-orang mukmin. Lalu mereka menyebrangi shirath, maka satu persatu dari mereka berjatuhan ke dalam api neraka.

11.Neraka
Masuk ke dalam neraka orang-orang kafir, kemudian orang-orang mukmin yang berdosa,kemudian orang-orang munafik. Dari seribu orang yang masuk adalah 999 orang. Neraka mempunyai tujuh pintu. Apinya lebih panas tuju puluh kali dari api dunia. Tubuh orang kafir didalam nerka menjadi besar akan merasakan pedihnya siksaan. Maka jarak antara dua pundaknya menjadi sejauh perjalan tiga hari.gigi gerahamnya sebesar gunung uhud,kulitnya menjadi tebal,setiap kali kulit itu hangus diganti dengan kulit yang lain,supaya mereka merasakan siksaan.Minuman mereka adalah air yang sangat panas dapat mencabik-cabik usus mereka.Makanan mereka adalah pohon Zaqqum (sejenis pohon yang tumbuh dineraka), dan Shadid (darah yang bercampur dengan nanah). Yang paling ringan siksaannya adalah orang yang kedua telapak kakinya beralasan bara api sehingga otaknya mendidih.
Dalam neraka terdapat pembakaran kulit, pelelehan,penghangusan, peneyeretan, belengu dan rantai. Neraka dasarnya sangat dalam sekali. Sekiranya seorang anak yang baru lahir dilemparkan kedalamnya,setelah tujuh puluh tahun baru mencapai dasar tersebut. Bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu,udranya adalah angin yang sangat panas, naungannya adalah asap yang hitam pekat. Pakaiannya api yang memakan segala sesuatu tanpa meninggalkan sisa. Ia menggeram, bergemertak, dan membakar kulit hingga sampai ke tulang dan jantung.

12.Qantharah (Jembatan)
Nabi SAW bersabda: “Orang- orang mukmin selamat dari neraka,namun mereka ditahan diatas qantharah (Jembatan) antara surge dan neraka, maka ada diantara mereka dipotong kebaikannya diberikan kepada orang lain karena kezhaliman yang pernah dilakukannya ketika didunia. Setelah dibersihkan dan disucikan dari itu semua,mereka pun diizinkan untuk masuk surge. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui rumahnya di surge daripada rumahnya ketika masih didunia. (HR. Bukhari)

13.Surga
Adalah tempat kediaman bagi orang-orang mukmin. Bangunannya terbuat dari perak dan emas,adukannya dari minyak kasturi,kerikilnya dari mutiara dan batu permata, dan debunya dari za’faran. Surga mempunyai delapan pintu. Setiap pintu kabarnya sejauh tiga hari perjalanan, akan tetapi pintu itu penuh sesak. Di surge terdapat seratus tingkatan, jarak antara satu tingkatan dan tingkatan lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Tingkatan yang paling tinggi adalah Firdaus. Dari Firdaus inilah mengalir sungai-sungai surge. Atap dari Firdaus ini adalh Arsy Ar-Rahman.
Sungai-sungai surge adalaah madu,susu,khamr dan air yang mengalir tanpa arus.
Orang mukmin mengalirkan airnya sekehendak hatinya. Buahnya tiada henti,Di dalam surge ada tenda berongga yang terbuat dari mutiara,lebarnya enam puluh mil. Pada setiap sudut ada penghuninya, mereka itu mulus tubuhnya, tiada berbulu,tidak berkumis, dan mata mereka seakan-akan memakai celak. Tetap terjaga kemudaan mereka. Mereka tidak buang air besar maupun kecil, dan juga tidak kotor. Sisir mereka terbuat dari emas, dan keringat mereka bagaikan minyak kasturi. Bidadari surge semuanya cantik jelita,perawan,penuh cinta kasih dan umur mereka sebaya. Yang pertama kali masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW dan para nabi. Ahli surge yang paling rendah tingkatannya orang yang berangan-angan sesuatu lalu diberi sepuluh kali darinya. Para pelayan surge adalah anak-anak muda yang tetap muda. Mereka bagaikan mutiara yang bertaburan. Adapun nikmat surge yang paling agung adalah melihat Allah dan keridhaan-Nya, serta keabadian.

Mudah-mudahan Artikle ini membuat kita lebih menedekatkan diri kita kepada Allah SWT,dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.Dan selalu menjaga kebersihan kita terutama setelah kencing,banyak orang suka menganggap itu hal yang biasa dan di diamkan begitu saja tanpa di bersihkan.
Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu menjaga  dan mengerjakan segala perintah-Nya dan diberikan kekuatan untuk menjauhi segala larangan-Nya.Amien Ya Allah Ya Rabbal Alamin...

Disadur dari:
Tafsir Al-Úsyr Al-Akhir Dari Al Qurán Al Karim

By.Aram Sagita

1 comments:

Hanapi jijayanp said...

Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua, Sengaja ingin menulis sedikit kesaksian untuk berbagi, barangkali ada teman-teman yang sedang kesulitan masalah keuangan, Awal mula saya mengamalkan Pesugihan Tanpa Tumbal karena usaha saya bangkrut dan saya menanggung hutang sebesar 750juta saya sters hamper bunuh diri tidak tau harus bagaimana agar bisa melunasi hutang saya, saya coba buka-buka internet dan saya bertemu dengan kyai ronggo, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama 3 hari saya berpikir, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KYAI RONGGO KUSUMO kata Pak.kyai pesugihan yang cocok untuk saya adalah pesugihan penarikan uang gaib 3Milyar dengan tumbal hewan, Semua petunjuk saya ikuti dan hanya 1 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah akhirnya 3M yang saya minta benar benar ada di tangan saya semua hutang saya lunas dan sisanya buat modal usaha. sekarang rumah sudah punya dan mobil pun sudah ada. Maka dari itu, setiap kali ada teman saya yang mengeluhkan nasibnya, saya sering menyarankan untuk menghubungi kyai ronggo kusumo di 082349356043 situsnya www.ronggo-kusumo.blogspot.com agar di berikan arahan. Toh tidak langsung datang ke jawa timur, saya sendiri dulu hanya berkonsultasi jarak jauh. Alhamdulillah, hasilnya sama baik, jika ingin seperti saya coba hubungi kyai ronggo kusumo pasti akan di bantu

Post a Comment